CANON

Managed Print Services

Μειώστε το κόστος και αυξήστε την αποδοτικότητα σας. Απλοποιήστε τη διαχείριση της παραγωγής εκτυπώσεων με συνεργάτη σας την Intersys.

intersys

Βελτιστοποιήστε τη Στρατηγική των Εκτυπώσεών σας

Οι εκτυπωτικές δραστηριότητες συχνά κοστίζουν περισσότερο απ’ όσο νομίζει κανείς. Μάλιστα, το 90% των οργανισμών δεν γνωρίζουν τι ξοδεύουν για τις εκτυπώσεις, ενώ η Gartner θεωρεί ότι το εκτυπωτικό κόστος μπορεί να αποτελεί έως και το 3% του κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Οι υπηρεσίες MPS (Managed Print Services) της Canon / Intersys συνδυάζουν την κατάλληλη τεχνολογία, το κατάλληλο λογισμικό και τις κατάλληλες υπηρεσίες ώστε η ταλαιπωρία της εκτύπωσης να ανήκει στο παρελθόν.

Μπορούμε να φέρουμε επανάσταση στην υποδομή των εκτυπώσεών σας με δυναμική διαχείριση και διαρκή βελτιστοποίηση τόσο των εκτυπώσεών όσο και της ροής εγγράφων των εργασιών σας. Οι υπηρεσίες MPS θα σας βοηθήσουν να μειώσετε το κόστος, να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να ενισχύσετε την ασφάλεια των εγγράφων και να βελτιώσετε τη βιωσιμότητα τους ώστε να είστε ξένοιαστοι και να αφοσιωθείτε στις βασικές εργασίες σας.

Μειωστε το κοστος σας

Αυξήστε την αποδοτικότητα σας

Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσεων της Intersys με εξοπλισμό Canon δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να θέσουν τις εκτυπώσεις υπό τον έλεγχό τους και να σταματήσουν την κλιμάκωση του κόστους που σχετίζεται μ’ αυτές. Επιπλέον, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, στην υλοποίηση στόχων συμμόρφωσης με πρότυπα, καθώς και στη μείωση του ίχνους άνθρακα των επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων της Intersys δεν είναι μόνο ωφέλιμες για τις επιχειρήσεις, αλλά μπορούν επίσης να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν θέσει.

Οι εκτυπώσεις αποτελούν βασικό τμήμα των δραστηριοτήτων μας. Κατανοούμε τις εκτυπωτικές ανάγκες των επιχειρήσεων και μπορούμε να συνδυάσουμε τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή τεχνολογία και τις κατάλληλες διαδικασίες με ευέλικτο τρόπο, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών των πελατών μας.

Γιατι χρειαζομαι MPs;

Μείωση του κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτιστοποίηση των εκτυπωτικών συστημάτων με τις λύσεις MPS της Intersys

Οι εκτυπωμένες πληροφορίες είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να μοιράζονται τη γνώση και να δημιουργούν ευκαιρίες πώλησης. Αποτελούν έναν πόρο ανυπολόγιστης αξίας, ο οποίος όμως μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά μια επιχείρηση, σε πολλαπλά επίπεδα:

• Διαρκώς αυξανόμενο κόστος – εάν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση, ο έλεγχος του κόστους παραγωγής εκτυπώσεων μπορεί να χαθεί πολύ εύκολα, ειδικά για μεγάλους οργανισμούς που ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους διαχείρισης των εκτυπώσεων σε διαφορετικές εγκαταστάσεις και χωρίς κεντρική παρακολούθηση του κόστους.

• Σπατάλη πόρων – εάν οι εκτυπώσεις δεν διεκπεραιώνονται αποτελεσματικά, ενδέχεται να προκαλέσουν τεράστια ενόχληση στο προσωπικό και σπατάλη χρόνου στο IT.

• Αναποτελεσματική υποδομή εκτυπώσεων – χωρίς στρατηγική εκτυπώσεων, οι οργανισμοί μπορεί να μην εκμεταλλεύονται το βελτιωμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και τις νεότερες τεχνολογίες.

• Ασφάλεια – οι ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο.

• Επίδραση στο περιβάλλον – η αναποτελεσματική εκτύπωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του αποτυπώματος άνθρακα των οργανισμών.

 

Αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Επιλέγοντας μια λύση MPS της Intersys με εξοπλισμό Canon για τις εκτυπώσεις σας, θα συνεργαστούμε μαζί σας για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ιδανικής λύσης παραγωγής εγγράφων και εκτυπώσεων, η οποία θα σας βοηθήσει να υπερνικήσετε αυτά τα προβλήματα.

Γιατι να επιλεξω την Intersys και τον εξοπλισμο της Canon

Λύσεις MPS από την Ιntersys: εργαζόμαστε με εσάς για εσάς

Από τις μεμονωμένες υπηρεσίες – όπως την καταγραφή των παγίων, την ανάπτυξη μιας στρατηγικής εκτυπώσεων, τη συντήρηση και την υποστήριξη, την καθημερινή διαχείριση ή την εκπαίδευση των τελικών χρηστών – έως την πλήρη ανάληψη της υποστήριξης και της ευθύνης για όλα τα εκτυπωτικά συστήματα, η Intersys παρέχει στους πελάτες της ελευθερία επιλογής.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

• Mειωμένο και πιο προβλέψιμο κόστος για τις καθημερινές εκτυπώσεις

• Πιο αξιόπιστο, σύγχρονο και εύχρηστο περιβάλλον εκτύπωσης

• Κλιμάκωση ανάλογα με τη διαφοροποίηση των αναγκών της επιχείρησης

• Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που παρέχουν τα συστήματα πολλαπλών λειτουργιών, όπως μεγαλύτερη ασφάλεια, μικρότερες απαιτήσεις χώρου και μειωμένο ίχνος άνθρακα

• Δυνατότητα υλοποίησης βελτιωμένων ‘πράσινων’ λειτουργικών δομών για την υποστήριξη στόχων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας

• Βελτιωμένη εταιρική εικόνα λόγω της υψηλότερης ποιότητας του έντυπου υλικού

• Ευέλικτες επιλογές χρηματοδότησης/πληρωμής

• Υιοθέτηση ολοκληρωμένης στρατηγικής παραγωγής εκτυπώσεων

 

Οφέλη για το Τμήμα IT

• Βελτίωση της διαχείρισης, του ελέγχου, της παρακολούθησης και των αναφορών για τον εξοπλισμό, καθώς και τακτικές αποτιμήσεις

• Μείωση των απαιτούμενων πόρων εντός της επιχείρησης

• Αυξημένες δυνατότητες για την παροχή περισσότερων υπηρεσιών ζωτικής σημασίας στον οργανισμό

• Σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα και συνέπεια υπηρεσιών

• Ένας συνεργάτης για ολόκληρο το περιβάλλον εκτύπωσης/παραγωγής, ο οποίος κινείται στα πλαίσια μιας μοναδικής στρατηγικής εκτύπωσης

• Αξιολόγηση των μελλοντικών εκτυπωτικών αναγκών της επιχείρησης με μεγαλύτερη ευστοχία ως προς τις ανάγκες